พระราชหัดถเลขาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระยาสุริยานุวัตร์จัดการยืมเงินต่างประเทศ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)