หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Hot Issue (มี.ค. 2563) [กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสถาบันครอบครัวศึกษาประเด็นเหตุลดโทษจากสภาวะตึงเครียดสะสมที่เกิดขึ้นภายหลังจากการถูกทารุณกรรมมาเป็นระยะเวลานานหรือต่อเนื่องของสตรี (Battered Woman Syndrome)]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)