หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

---กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การสร้างฝายชะลอน้ำแบบถาวรตามหลักการสร้างฝายทดน้ำในตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปเชื่อมรอยต่อพื้นที่กุดค้า หมู่ที่ 3 ตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)