ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดจำนวนคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)