1.7.3 รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.7.3 รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา