งดการประชุมวุฒิสภา ในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)