หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การขุดลอก “บึงคำอ้อ” บ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาในหมู่บ้าน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)