งดการประชุมวุฒิสภา ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)