หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้ยกเลิกเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง ตำบลศรีสุทโธ และตำบลบ้านดุง (บางส่วน) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)