หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การพัฒนาห้องสมุดรัฐสภาสู่การเป็น SMART LIBRARY การถ่ายทอดองค์ความรู้ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น DIGITALPARLIAMENT & SMART PARLIAMENT

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)