หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 9/2562 การศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีต่อรูปแบบและวิธีการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)