1.7.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.7.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา