หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 1/2562 วิเคราะห์ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)