หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 2/2562 ภาวะเศรษฐกิจมหภาคและแนวโน้มทางการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)