หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การนำเสนอแนวทางการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติรองรับการทำงานด้านประชาคมอาเซียน : ด้านการศึกษาและแรงงาน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)