หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 1.7.1.1 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร(เล่ม) by Subject "การยกเลิกจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่สำหรับแพทย์และทันตแพทย์"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.7.1.1 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร(เล่ม) by Subject "การยกเลิกจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่สำหรับแพทย์และทันตแพทย์"

Sort by: Order: Results: