หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ตรวจสอบ และติดตาม การดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง กรุงเทพ – นครราชสีมาและช่วง นครราชสีมา – หนองคาย 

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)