งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)