หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานสรุปผลโครงการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561-2564 กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การทบทวนทิศทางการพัฒนาองค์กรและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561-2564 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)