งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)