หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานผลการปฏิบัติภารกิจ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ 2 (Second Meeting of Speakers of Eurasian Countries Parliaments) ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)