จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ชุดที่ 002 เล่มที่ 4 วัดสระเกศราชวรวิหาร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)