หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ เรื่อง การจัดทำสุนทรพจน์ให้กับประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร (สมัย นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์) และประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ (สมัยร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)