หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาพิจารณากรณีที่สหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงกฎหมายเดอะฟาร์ม ซิวเคียวริตี้ แอน รูรัล อินเวสเม้นท์ แอคท์ ออฟ 2002 มีกระทบต่อเกษตรกรและราคาพืชผลทางการเกษตรของไทย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)