หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 1.4.2 ญัตติในวุฒิสภา by Relation "ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย (คอคอดกระ) ถึงความเห็นทุกภาคส่วนกับการทำประชามติ วุฒิสภา"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.4.2 ญัตติในวุฒิสภา by Relation "ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย (คอคอดกระ) ถึงความเห็นทุกภาคส่วนกับการทำประชามติ วุฒิสภา"

Sort by: Order: Results: