หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 1.4.1 ญัตติในสภาผู้แทนราษฎร by Relation "การออกกฎหมายนิรโทษกรรมผู้ละเว้นการปฏิบัติอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.4.1 ญัตติในสภาผู้แทนราษฎร by Relation "การออกกฎหมายนิรโทษกรรมผู้ละเว้นการปฏิบัติอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม"

Sort by: Order: Results: