หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 1.3.1 กระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎร by Relation "กรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อนุญาตให้นักท่องเที่ยววีไอพีจากประเทศฝรั่งเศส จำนวน 4 ราย เข้ามาพำนักในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชา"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.3.1 กระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎร by Relation "กรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อนุญาตให้นักท่องเที่ยววีไอพีจากประเทศฝรั่งเศส จำนวน 4 ราย เข้ามาพำนักในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชา"

Sort by: Order: Results: