หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญสายงานวิทยากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามสมรรถนะลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)