การบริหารจัดการงานตามภารกิจสำนักงานรัฐสภาอุบลราชธานี กรณีการเป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยและการสื่อสารทางการเมือง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)