หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การพัฒนางานเพื่อยกระดับบทบาทเชิงรุกของสมาชิกรัฐสภาไทยในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน และการรับตำแหน่งประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนของไทยปี พ.ศ.2561-2562

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)