หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางวิชาการและกฎหมาย เพื่อสนับสนุนงานให้กับคณะกรรมาธิการอย่างมืออาชีพตามบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)