หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การให้บริการข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ : ศึกษาเฉพาะกรณีให้บริการข้อมูลประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)