การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณีวิศวกรรมความต้องการ Requirements Engineering : เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)