หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การส่งเสริมและพัฒนาผู้นำท้องถิ่นและชุมชนเป็นอาสารัฐสภาเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)