หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 2.3.5.6 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ 5 by Relation "การปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนต่อประธานรัฐสภา"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.5.6 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ 5 by Relation "การปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนต่อประธานรัฐสภา"

Sort by: Order: Results: