หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 2.3.5.2 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ พิเศษ by Relation "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลายนิ้วมือสนับสนุนภารกิจประชุมของรัฐสภา : กรณีศึกษาว่าด้วยการระบุตัวบุคคลของสมาชิกรัฐสภา"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.5.2 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ พิเศษ by Relation "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลายนิ้วมือสนับสนุนภารกิจประชุมของรัฐสภา : กรณีศึกษาว่าด้วยการระบุตัวบุคคลของสมาชิกรัฐสภา"

Sort by: Order: Results: