หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 2.3.2 ผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ by Relation "การพัฒนางานเพื่อยกระดับบทบาทเชิงรุกของสมาชิกรัฐสภาไทยในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน และการรับตำแหน่งประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนของไทยปี พ.ศ.2561-2562"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.2 ผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ by Relation "การพัฒนางานเพื่อยกระดับบทบาทเชิงรุกของสมาชิกรัฐสภาไทยในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน และการรับตำแหน่งประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนของไทยปี พ.ศ.2561-2562"

Sort by: Order: Results: