หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 2.3.2 ผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ by Relation "การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญสายงานวิทยากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามสมรรถนะลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency)"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.2 ผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ by Relation "การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญสายงานวิทยากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามสมรรถนะลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency)"

Sort by: Order: Results: