หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 2.3.5 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) ส่วนหนึ่งของหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง by Relation "การจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมของนักวิเทศสัมพันธ์กลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียนเพื่อสนับสนุนภารกิจของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักองค์การระหว่างประเทศเพื่อรองรับระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการการสภาผู้แทนราษฎร"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.5 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) ส่วนหนึ่งของหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง by Relation "การจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมของนักวิเทศสัมพันธ์กลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียนเพื่อสนับสนุนภารกิจของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักองค์การระหว่างประเทศเพื่อรองรับระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการการสภาผู้แทนราษฎร"

Sort by: Order: Results: