หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 2.3.5 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) ส่วนหนึ่งของหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง by Relation "การจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาการสอนแบบคิดวิเคราะห์และปฏิบัติจริง (Active Learning) ที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.5 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) ส่วนหนึ่งของหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง by Relation "การจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาการสอนแบบคิดวิเคราะห์และปฏิบัติจริง (Active Learning) ที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร"

Sort by: Order: Results: