หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 2.3.5 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) ส่วนหนึ่งของหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง by Relation "กลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.5 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) ส่วนหนึ่งของหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง by Relation "กลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร"

Sort by: Order: Results: