หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 2.3.5 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) ส่วนหนึ่งของหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง by Relation "กระบวนการตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ : ประเด็นศึกษากรณีผู้มีสิทธิเสนอระยะเวลาการมีผลบังคับใช้และวัตถุประสงค์ของตราพระราชบัญญัติ"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.5 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) ส่วนหนึ่งของหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง by Relation "กระบวนการตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ : ประเด็นศึกษากรณีผู้มีสิทธิเสนอระยะเวลาการมีผลบังคับใช้และวัตถุประสงค์ของตราพระราชบัญญัติ"

Sort by: Order: Results: