หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions : IFLA) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (Republigne Francaise) ระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคม 2557

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)