สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 238/วันที่ 26 ธันวาคม 2559

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)