สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 208/วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)