สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 233/วันที่ 19 ธันวาคม 2559

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)