สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 232/วันที่ 16 ธันวาคม 2559

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)