สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 230/วันที่ 14 ธันวาคม 2559

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)