สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 227/วันที่ 8 ธันวาคม 2559

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)