สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 219/วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)